Opće informacije

Naziv Fakulteta:

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Skraćeni naziv Fakulteta:

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU

Sjedište:Prikaz veće karte


Telefoni:

centrala - 021 303 333
studentska referada - 021 303 303 i 021 303 375
glavna tajnica - 021 303 304

Telefaks:

021 465 117

Web stranica:

www.gradst.hr

Dekan:

Izv.prof.dr.sc. Boris Trogrlić

Prodekani:

Prof.dr.sc. Ivica Boko - prodekan za studije građevinarstva 
Prof.art. Ante Kuzmanić - prodekan za studije arhitekture
Izv.prof.dr.sc. Tea Duplančić-Leder - prodekanica za studij geodezije i geoinformatike
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Gotovac - prodekan za znanstveni rad
Izv.prof.dr.sc. Mirela Galić - prodekanica za međunarodnu suradnju 

Koordinator Odbora za unaprijeđenje kvalitete:

Doc.dr.sc. Nataša Štambuk Cvitanović

Voditelji studija:

Prof.dr.sc. Jure Radnić - voditelj Diplomskog studija građevinarstva
– smjer Konstrukcije
Prof.dr.sc. Željana Nikolić - voditeljica Diplomskog studija građevinarstva
– smjer Modeliranje konstrukcija
Prof.dr.sc. Dražen Cvitanić - voditelj Diplomskog studija građevinarstva
– smjer Opći
Prof.dr.sc. Vesna Denić-Jukić - voditeljica Diplomskog studija građevinarstva
– smjer Hidrotehnika
Prof.art. Ante Kuzmanić - voditelj Diplomskog studija arhitekture

Glavna tajnica:

Saša Delić, dipl.iur.

Povjerenik za ECTS bodove:

Prof.dr.sc. Ivica Boko

Matični broj: 3149463

OIB: 83615500218

IBAN: HR6223300031100098382

Kratka povijest i Fakultet danas:

Visokoškolsko obrazovanje u području graditeljstva u Splitu započinje 1971. godine kada se osniva odjel Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Samostalnim radom, pod nazivom Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu, ustanova započinje 1977. godine. Od srpnja 1991. godine djeluje samostalna organizacija u visokoškolskom obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu pod nazivom Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Nakon ustroja studija arhitekture u rujnu 2003. godine utemeljen je današnji Građevinsko-arhitektonski fakultet, Sveučilište u Splitu.

Fakultet od prvog dana djeluje pod vlastitim krovom. Danas ima ukupno 8400 m2 korisnog prostora za dvorane, predavaonice, učionice, kabinete, laboratorije, knjižnicu, vijećnicu.

Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta odvija se kroz 21 katedru i 5 centara.

Fakultet danas ima 1273 upisana studenta, a do sada su studij završili: 962 diplomirana inženjera građevinarstva, 27 diplomiranih inženjera arhitekture i 473 inženjera građevinarstva, 189 sveučilišnih prvostupnika inženjera građevinarstva, 94 sveučilišna prvostupnika inženjera arhitekture, 129 stručnih prvostupnika inženjera građevinarstva, 37 magistara inženjera građevinarstva te 2 magistra inženjera arhitekture . Stupanj magistra tehničkih znanosti steklo je 44 pristupnika, a stupanj doktora tehničkih znanosti 19 pristupnika.

Nastavu na Fakultetu izvodi 54 nastavnika, od čega 42 doktora znanosti i 6 magistara znanosti, 14 asistenata te 30 vanjskih suradnika. U nastavni proces je uključeno 26 znanstvenih novaka od kojih 3 imaju znanstveni stupanj doktora znanosti i 4 znanstveni stupanj magistra znanosti.

Četiri djelatnika su članovi akademija.

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu izvode se: sveučilišni studiji građevinarstva, sveučilišni studij arhitekture, sveučilišni studij geodezije i geoinformatike i stručni studij građevinarstva.

Na Fakultetu se od akademske 1992./93. godine organiziraju i izvode i poslijediplomski studiji.

Naziv Fakulteta:

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Skraćeni naziv Fakulteta:

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU

Sjedište:Prikaz veće karte


Telefoni:

centrala - 021 303 333
studentska referada - 021 303 303 i 021 303 375
glavna tajnica - 021 303 304

Telefaks:

021 465 117

Web stranica:

www.gradst.hr

Dekan:

Izv.prof.dr.sc. Boris Trogrlić

Prodekani:

Prof.dr.sc. Ivica Boko - prodekan za studije građevinarstva 
Prof.art. Ante Kuzmanić - prodekan za studije arhitekture
Izv.prof.dr.sc. Tea Duplančić-Leder - prodekanica za studij geodezije i geoinformatike
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Gotovac - prodekan za znanstveni rad
Izv.prof.dr.sc. Mirela Galić - prodekanica za međunarodnu suradnju 

Koordinator Odbora za unaprijeđenje kvalitete:

Doc.dr.sc. Nataša Štambuk Cvitanović

Voditelji studija:

Prof.dr.sc. Jure Radnić - voditelj Diplomskog studija građevinarstva
– smjer Konstrukcije
Prof.dr.sc. Željana Nikolić - voditeljica Diplomskog studija građevinarstva
– smjer Modeliranje konstrukcija
Prof.dr.sc. Dražen Cvitanić - voditelj Diplomskog studija građevinarstva
– smjer Opći
Prof.dr.sc. Vesna Denić-Jukić - voditeljica Diplomskog studija građevinarstva
– smjer Hidrotehnika
Prof.art. Ante Kuzmanić - voditelj Diplomskog studija arhitekture

Glavna tajnica:

Saša Delić, dipl.iur.

Povjerenik za ECTS bodove:

Prof.dr.sc. Ivica Boko

Matični broj: 3149463

OIB: 83615500218

IBAN: HR6223300031100098382

Kratka povijest i Fakultet danas:

Visokoškolsko obrazovanje u području graditeljstva u Splitu započinje 1971. godine kada se osniva odjel Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Samostalnim radom, pod nazivom Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu, ustanova započinje 1977. godine. Od srpnja 1991. godine djeluje samostalna organizacija u visokoškolskom obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu pod nazivom Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Nakon ustroja studija arhitekture u rujnu 2003. godine utemeljen je današnji Građevinsko-arhitektonski fakultet, Sveučilište u Splitu.

Fakultet od prvog dana djeluje pod vlastitim krovom. Danas ima ukupno 8400 m2 korisnog prostora za dvorane, predavaonice, učionice, kabinete, laboratorije, knjižnicu, vijećnicu.

Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta odvija se kroz 21 katedru i 5 centara.

Fakultet danas ima 1273 upisana studenta, a do sada su studij završili: 962 diplomirana inženjera građevinarstva, 27 diplomiranih inženjera arhitekture i 473 inženjera građevinarstva, 189 sveučilišnih prvostupnika inženjera građevinarstva, 94 sveučilišna prvostupnika inženjera arhitekture, 129 stručnih prvostupnika inženjera građevinarstva, 37 magistara inženjera građevinarstva te 2 magistra inženjera arhitekture . Stupanj magistra tehničkih znanosti steklo je 44 pristupnika, a stupanj doktora tehničkih znanosti 19 pristupnika.

Nastavu na Fakultetu izvodi 54 nastavnika, od čega 42 doktora znanosti i 6 magistara znanosti, 14 asistenata te 30 vanjskih suradnika. U nastavni proces je uključeno 26 znanstvenih novaka od kojih 3 imaju znanstveni stupanj doktora znanosti i 4 znanstveni stupanj magistra znanosti.

Četiri djelatnika su članovi akademija.

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu izvode se: sveučilišni studiji građevinarstva, sveučilišni studij arhitekture, sveučilišni studij geodezije i geoinformatike i stručni studij građevinarstva.

Na Fakultetu se od akademske 1992./93. godine organiziraju i izvode i poslijediplomski studiji.