Adresar

Novosti

Nastupno predavanje

22.04.2014

Dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu oglašava Nastupno predavanje za Milenu Vulević, mag.mat...

Više...

Prijava za izbor dekana

22.04.2014

Povjerenstvo za izbor dekana je dana 14. travnja 2014. godine zaprimilo dvije prijave za izbor dekana za mandatno razdob...

Više...

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora

08.04.2014

Na temelju članka 37. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Splitu Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor ...

Više...

ODLUKA O STUDENTSKIM IZBORIMA

21.03.2014

Dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu prof. dr. sc. Alen Harapin, dana 21. ožujka 2014. godin...

Više...

Prezentacija programa "Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora"

17.03.2014

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i inovac...

Više...

ODLUKA O IZBORU DEKANA

17.03.2014

Fakultetsko vijeće je na svojoj 4. redovitoj sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine donijelo Odluku o pokretanju post...

Više...

Studentski izbori

23.04.2014

U prilogu Izvješće izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za članove Studentskog zbora Fakulteta građevinarstva, arh...

Više...

Vizualiziranje Venecije / Zadra – nove tehnologije za urbanu povijest

23.04.2014

Društvo Arhitekata Splita u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Splitu sa zadovoljstvom vas pozivaju na otvaranje izlo...

Više...

Nastupno predavanje

22.04.2014

Dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu oglašava Nastupno predavanje za Milenu Vulević, mag.mat...

Više...

Prijava za izbor dekana

22.04.2014

Povjerenstvo za izbor dekana je dana 14. travnja 2014. godine zaprimilo dvije prijave za izbor dekana za mandatno razdob...

Više...

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora

08.04.2014

Na temelju članka 37. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Splitu Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor ...

Više...

ODLUKA O STUDENTSKIM IZBORIMA

21.03.2014

Dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu prof. dr. sc. Alen Harapin, dana 21. ožujka 2014. godin...

Više...

Prezentacija programa "Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora"

17.03.2014

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i inovac...

Više...

ODLUKA O IZBORU DEKANA

17.03.2014

Fakultetsko vijeće je na svojoj 4. redovitoj sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine donijelo Odluku o pokretanju post...

Više...

Studentski izbori

23.04.2014

U prilogu Izvješće izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za članove Studentskog zbora Fakulteta građevinarstva, arh...

Više...

Vizualiziranje Venecije / Zadra – nove tehnologije za urbanu povijest

23.04.2014

Društvo Arhitekata Splita u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Splitu sa zadovoljstvom vas pozivaju na otvaranje izlo...

Više...